Osoby do kontaktu:

dr Aneta Milczarczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 89

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) - New European Bauhaus EIT Community

Cel:

Wspieranie przedsięwzięć mających na celu opracowanie skutecznych rozwiązań w zakresie walki ze zmianami klimatu na rzecz zrównoważonego stylu życia Europejczyków.

Tematyka:

wniosków powinna być zawarta w obszarach:

 • Konkurs 1: New European Bauhaus Call for proposals for Citizen Engagement Activities
 • Konkurs 2: New European Bauhaus Call for proposals for Co-Creation of public space through citizen engagement

oraz musi dotyczyć co najmniej jednego z niżej wymienionych tematów:

 1. Re-connecting with nature EIT Community NEB Challenge
 2. Re-gaining sense of community and belonging EIT Community NEB Challenge
 3. Prioritising the places and people that need it the most EIT Community NEB Challenge
 4. The need for a long term, life cycle and integrated thinking in industrial ecosystem EIT Community NEB Challenge
Wnioskodawcy:
 • Konkurs 1: prywatne lub publiczne osoby prawne, konsorcja nie kwalifikują się do udziału w programie.
 • Konkurs 2: konsorcja złożone z minimum 2 partnerów i maksimum 4 partnerów. Jednym z partnerów musi być miasto, region lub jednostka stowarzyszona z miastem lub regionem znajdującym się w państwie członkowskim UE lub kraju trzecim stowarzyszonym z programem "Horyzont Europa". W przypadku, gdy konsorcjum składa się z 2 partnerów, wnioskodawcy muszą być niezależnymi organizacjami (nie mogą istnieć między nimi powiązania).
Dofinansowanie:

100% kosztów kwalifikowalnych, koszty pośrednie stanowią 25% kwalifikowanych kosztów bezpośrednich z kategorii Personel i Zakupy.

 • Konkurs 1: do 15 000 EUR
 • Konkurs 2: do 45 000 EUR
Okres trwania projektu: - Konkurs 1: rozpoczęcie projektu 01.07.2022 (najpóźniej) – zakończenie projektu 30.11.2022 (najpóźniej) - Konkurs 2: rozpoczęcie projektu 01.07.2022 (najpóźniej) – zakończenie projektu 31.12.2022 (najpóźniej)
Miejsce/sposób składania wniosków:

formularz aplikacyjny (dla Konkursu 2 dodatkowo list intencyjny) należy przesłać na adres mailowy NEBcall4cities2022@eiturbanmobility.eu.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie KPK.

Składanie wniosków:
 • do COP: 19.05.2022
 • do EIT (EIT Community NEB): 29.05.2022