Osoby do kontaktu:

mgr Roch Grabowski

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 81

Fundusz Wyszehradzki - Granty: Visegrad, Visegrad+, Strategic

Cel:

promowanie i zachęcanie do bliższej współpracy między państwami i społeczeństwami Grupy Wyszehradzkiej (GW, V4) poprzez dofinansowywanie wspólnych projektów kulturalnych, naukowych i edukacyjnych, wymianę młodzieży, współpracę transgraniczną oraz w dziedzinie promocji.

Tematyka:

Granty Visegrad oraz Visegrad+:

 • Culture and common identity,
 • Education and capacity building,
 • Innovation, R&D, entrepreneurship,
 • Democratic values and the media,
 • Public policy and institutional partnerships,
 • Regional development, environment and tourism,
 • Social development.

Granty Strategic:

 • Returning to the roots,
 • Small things matter,
 • 30 years after the fall of the Iron Curtain - civil society matters.
Wnioskodawcy:

Granty Visegrad: minimum trzy organizacje z trzech krajów członkowskich V4.
Granty Visegrad+: minimum trzy organizacje z trzech krajów członkowskich V4 oraz przynajmniej jedna organizacja z kraju należącego do Bałkanów Zachodnich lub Partnerstwa Wschodniego.
Granty Strategic: przynajmniej cztery organizacje ze wszystkich czterech krajów członkowskich V4.

Dofinansowanie:

100% (koszty ogólne 15%).

Okres trwania projektu: Granty Visegrad i Visegrad+: do 18 m-cy; Granty Strategic: 12-36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

poprzez formularz na stronie Funduszu Wyszehradzkiego: http://my.visegradfund.org.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie Funduszu Wyszehradzkiego.

Składanie wniosków:
 • do COP: 22.01.2021
 • do FW: 01.02.2021