Osoby do kontaktu:

mgr Roch Grabowski

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 81

Fundusz Wyszehradzki – Visegrad Grants, Visegrad+ Grants, Visegrad Strategic Grants

Cel:

Promowanie i zachęcanie do bliższej współpracy między państwami i społeczeństwami Grupy Wyszehradzkiej (V4) poprzez dofinansowanie wspólnych wyszehradzkich projektów kulturalnych, naukowych i edukacyjnych, wymiany młodzieży, współpracy transgranicznej i w dziedzinie promocji turystyki.

Tematyka:

Tematyka Visegrad i Visegrad+ Grants:

 • Culture and common identity,
 • Education and capacity building,
 • Innovation, R&D, entrepreneurship,
 • Democratic values and the media,
 • Public policy and institutional partnerships,
 • Regional development, environment and tourism,
 • Social development.

Tematyka Strategic Grants:

 • Returning to the roots,
 • Small things matter,
 • 30 years after the fall of the Iron Curtain - civil society matters.
Wnioskodawcy:
 • Visegrad Grants: min. 3 organizacje z 3 krajów członkowskich V4,
 • Visegrad+ Grants: min. 3 organizacje z 3 krajów członkowskich V4 oraz przynajmniej 1 organizacja z kraju Bałkanów Zachodnich lub Partnerstwa Wschodniego,
 • Strategic Grants: przynajmniej 4 organizacje ze wszystkich 4 krajów członkowskich V4.
Dofinansowanie:

100% kosztów kwalifikowalnych (koszty ogólne 15%).

Okres trwania projektu: do 18 m-cy (Visegrad i Visegrad+ Grants), 12-36 m-cy (Strategic Grants).
Miejsce/sposób składania wniosków:

Propozycje grantów należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego na stronie: http://my.visegradfund.org

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie Funduszu Wyszehradzkiego.

Składanie wniosków:
 • do COP: 21.09.2020
 • do Fundusz Wyszehradzki : 01.10.2020