Osoby do kontaktu:

Aleksander Molenda

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 82

Fundusz Wyszehradzki – Visegrad Grants i Visegrad+ Grants

Cel:

Wsparcie wspólnych badań jednostek z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz krajów Partnerstwa Wschodniego i/lub Bałkan Zachodnich.

Tematyka:

ujęta w 7 obszarów:

  1. Culture and common identity,
  2. Education and capacity building,
  3. Innovation, R&D, entrepreneurship,
  4. Democratic values and the media,
  5. Public policy and institutional partnerships,
  6. Regional development, environment and tourism,
  7. Social development.
Wnioskodawcy:

Międzynarodowe konsorcja składające się z jednostek z co najmniej 3 krajów Grupy Wyszehradzkiej (Visegrad Grants) oraz co najmniej 1 partnera z kraju Bałkanów Zachodnich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia, Czarnogóra i Serbia) lub Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) (Visegrad+ Grants).

Dofinansowanie:

do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Okres trwania projektu: do 18 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego na stronie http://my.visegradfund.org

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie Funduszu Wyszehradzkiego.

Składanie wniosków:
  • do COP: 20.09.2019
  • do Fundusz Wyszehradzki: 01.10.2019