Osoby do kontaktu:

mgr Roch Grabowski

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 81

Fundusz Wyszehradzki - Visegrad+ Grants

Cel:

promowanie i zachęcanie do bliższej współpracy między państwami i społeczeństwami Grupy Wyszehradzkiej (GW, V4) poprzez dofinansowywanie wspólnych wyszehradzkich projektów kulturalnych, naukowych i edukacyjnych, wymianę młodzieży, współpracę transgraniczną oraz współpracę w dziedzinie promocji turystyki.

Tematyka:
  • Culture and common identity
  • Education and capacity building
  • Innovation, R&D, entrepreneurship
  • Democratic values and the media
  • Public policy and institutional partnerships
  • Regional development, environment and tourism
  • Social development
Wnioskodawcy:

minimum 3 organizacje z 3 krajów członkowskich V4 oraz przynajmniej 1 organizacja z kraju należącego do Bałkanów Zachodnich lub Partnerstwa Wschodniego.

Dofinansowanie:

100% (koszty ogólne 15%).

Okres trwania projektu: do 18 miesięcy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

w wersji elektronicznej przez stronę Funduszu: http://my.visegradfund.org

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie Visegrad+ Grants.

Składanie wniosków:
  • do COP: 21.09.2021
  • do Fundusz Wyszehradzki : 01.10.2021