Osoby do kontaktu:

Aleksander Molenda

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 82

Fundusz Wyszehradzki – Visegrad Strategic Grants

Cel:

Wsparcie wspólnych badań jednostek z krajów Grupy Wyszehradzkiej w obszarach strategicznie ważnych dla Grupy Wyszehradzkiej.

Tematyka:

Strategiczne priorytety wyznaczone przez Grupę Wyszehradzką:

  • Sustainability of ideals from 1989,
  • 15+ Years of the V4 in the EU,
  • New impetus to the Eastern Partnership and EU enlargement (Western Balkans).
Wnioskodawcy:

Międzynarodowe konsorcja składające się z co najmniej 1 jednostki z każdego kraju Grupy Wyszehradzkiej.

Dofinansowanie:

do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Okres trwania projektu: 12-36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego na stronie http://my.visegradfund.org.  

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie Funduszu Wyszehradzkiego.

Składanie wniosków:
  • do COP: 20.09.2019
  • do Fundusz Wyszehradzki: 01.10.2019