Osoby do kontaktu:

mgr Roch Grabowski

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 81

Fundusz Wyszehradzki - Visegrad Strategic Grants

Cel:

promowanie i zachęcanie do bliższej współpracy między państwami i społeczeństwami Grupy Wyszehradzkiej (GW, V4) poprzez dofinansowywanie wspólnych wyszehradzkich projektów kulturalnych, naukowych i edukacyjnych, wymianę młodzieży, współpracę transgraniczną oraz współpracę w dziedzinie promocji turystyki.

Tematyka:
  • Returning to the roots of the Visegrad cooperation
  • Post-COVID Recovery
  • Promoting regional branding and tourism
Wnioskodawcy:

przynajmniej 4 organizacje ze wszystkich czterech krajów członkowskich V4.

Dofinansowanie:

100% (koszty ogólne 15%).

Okres trwania projektu: 12-36 miesięcy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Propozycje grantów należy składać w wersji elektronicznej przez stronę Funduszu: http://my.visegradfund.org

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie Granty Fundusz Wyszehradzki.

Składanie wniosków:
  • do COP: 21.09.2021
  • do Fundusz Wyszehradzki : 01.10.2021