Osoby do kontaktu:

mgr Edyta Czerwonka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

Granty wewnętrzne PW, wspierające złożenie wniosku w konkursie ERC

Cel: Wsparcie działań ułatwiających przygotowanie wniosku o grant ERC przez pracowników PW.
Tematyka: Zgodna z planowanym wnioskiem o grant ERC.
Wnioskodawcy:

Pracownicy naukowi PW.

Dofinansowanie:

max. 15 tys. zł. Środki mogą być wykorzystane na dofinansowanie działań, mających na celu przygotowanie wniosku o grant ERC, a w szczególności na:

  1. wyjazd do zagranicznego ośrodka w celu nawiązania współpracy lub skonsultowania wniosku,
  2. prace przygotowawcze potrzebne do opracowania wniosku,
  3. publikacje wyników badań w renomowanym wydawnictwie lub czasopiśmie,
  4. przygotowanie opinii wniosku przez eksperta, tłumaczenie i konsultację językową wniosku,
  5. wynagrodzenie dla kierownika grantu.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek w wersji papierowej i elektronicznej - edytowalnej (wniosek i życiorys naukowy - formularze poniżej) należy złożyć w Centrum Obsługi Projektów PW (Edyta Czerwonka, tel. 22 234 14 80, email: edyta.czerwonka@pw.edu.pl).

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie BIP PW.

Składanie wniosków:
  • do COP PW: 30.04.2019