Osoby do kontaktu:

dr Aneta Milczarczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 89

H2020 - Dostęp do infrastruktury badawczej Joint Research Centre (JRC) – Laboratorium Nanobiotechnologii

Cel:

Udostępnienie naukowcom najnowocześniejszej infrastruktury badawczej w celu prowadzenia badań interdyscyplinarnych.

Tematyka:

Nanobiotechnologia, szczególnie charakterystyka nanomateriałów, mikro-nanoplastów, nanomedycyny, materiałów zaawansowanych i ich interakcja z systemami biologicznymi, a także wykrywanie, identyfikacja i charakterystyka nanomateriałów w żywności i produktach konsumpcyjnych.

Wnioskodawcy:

Uczelnie, instytucje badawcze oraz MŚP, zlokalizowane w krajach członkowskich UE oraz stowarzyszonych z programem Horyzont 2020.

Dofinansowanie:

100% za używanie infrastruktury badawczej, z wyłączeniem kosztów materiałów eksploatacyjnych. W określonych przypadkach można otrzymać dofinansowanie kosztów podróży i pobytu.

Okres trwania projektu: Korzystanie z infrastruktury badawczej: liczba „Instrument days” na projekt – 10 (tj. 2 instrumenty na 5 dni); całkowita liczba „short-term User Stay Days” dla tego ogłoszenia – 30.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Relevance-driven Proposal Submission Form należy przesłać na adres mailowy: jrc-ri-open-access@ec.europa.eu. Główny użytkownik powinien dodatkowo przesłać Nanobiotechnology Laboratory List of equipment Form na adres: jrc-open-nanobiotech@ec.europa.eu.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie EU Science Hub.

Składanie wniosków:
  • do COP: 03.01.2021
  • do JRC: 08.01.2021