Osoby do kontaktu:

dr Aneta Milczarczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 89

H2020 - EIC Horizon Prize for European Low-Cost Space Launch (Space-EICPrize-2019)

Cel:

Wsparcie najbardziej obiecujących europejskich innowatorów (przedsiębiorców oraz naukowców) w realizowaniu pomysłów i ambicji na skalę międzynarodową.

Tematyka:

European Low-Cost Space Launch.

Wnioskodawcy:

Osoby fizyczne lub prawne, w tym organizacje międzynarodowe, lub grupy osób prawnych z siedzibą w państwie członkowskim UE lub w kraju stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Uczestnicy, którzy otrzymali już nagrodę UE lub Euratom, nie mogą otrzymać drugiej nagrody za te same działania.

Dofinansowanie:

Wysokość nagrody wynosi 10 mln euro. Finansowanie z UE nie jest związane z kosztami poniesionymi przez zwycięzcę.

Miejsce/sposób składania wniosków:

Zgłoszenie udziału w konkursie należy przesłać na adres mailowy: ec-space-launch-eic-prize@ec.europa.eu.

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA).

Szczegółowe informacje:

dostępne są na portalu Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA).

Składanie wniosków:
  • do COP: 23.05.2021
  • do KE (portal SEDIA): 01.06.2021