H2020 - ERA Chairs

Cel: Wsparcie uniwersytetów i instytucji badawczych w zatrudnieniu wysokiej klasy specjalistów, których działania pozwolą osiągnąć trwałą doskonałość naukową. Stanowisko w ramach ERA Chairs powinien objąć wybitny badacz w danej dziedzinie. Zadaniem utworzonego przez niego zespołu będzie pomoc goszczącej instytucji badawczej znacząco poprawić rezultaty badawcze i być bardziej skuteczną w pozyskiwaniu finansowania.
Tematyka: każdy obszar badań.
Wnioskodawcy:

instytucja naukowa, która chce utworzyć katedrę badawczą i wzmocnić swoją pozycję międzynarodową.

Dofinansowanie:

do 2,5 mln euro na projekt. Dofinansowane działania mają charakter wspierający i koordynujący, nie obejmują prowadzenia badań czy zakupu infrastruktury badawczej.

Okres trwania projektu: do 5 lat.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego Participant Portal.

Szczegółowe informacje:

na stronie Participant Portal.

Składanie wniosków:
  • do COP: 05.11.2017
  • do KE: 12.04.2017 - 15.11.2017