Osoby do kontaktu:

mgr Edyta Struzik

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 89

H2020 - ERA Chairs - WIDESPREAD-06-2020

Cel:

Wsparcie uniwersytetów i instytucji badawczych w zatrudnieniu wysokiej klasy specjalistów, których działania pozwolą osiągnąć trwałą doskonałość naukową. Stanowisko w ramach ERA Chairs powinien objąć wybitny badacz w danej dziedzinie. Zadaniem utworzonego przez niego zespołu będzie pomoc goszczącej instytucji badawczej znacząco poprawić rezultaty badawcze i być bardziej skuteczną w pozyskiwaniu finansowania.

Tematyka:

Dowolna dyscyplina naukowa. 

Wnioskodawcy:

Uczelnie, instytuty badawcze, które chcą utworzyć katedrę badawczą i wzmocnić swoją pozycję międzynarodową.

Dofinansowanie:

do 2,5 mln euro. Dofinansowane działania mają charakter wspierający i koordynujący, nie obejmują prowadzenia badań. Kwalifikowalne koszty materiałów i aparatury do 10% wartości projektu.

Okres trwania projektu: do 72 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego w portalu Funding & tender opportunities.

Szczegółowe informacje:

dostępne są w portalu Funding & tender opportunities.

Składanie wniosków:
  • do COP: 08.11.2019
  • do KE (SEDIA): 14.11.2019