Osoby do kontaktu:

mgr Edyta Czerwonka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

H2020 - ERC Consolidator Grants

Cel: Wsparcie wybitnych naukowców w realizacji twórczych i nowatorskich pomysłów badawczych, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, przekraczających obecne granice wiedzy (frontier research) i prowadzących do ważnych odkryć i przełomowych wyników, a także konsolidacji ich pierwszego niezależnego zespołu lub programu badawczego oraz uzyskaniu pełnej samodzielności badawczej naukowca i umocnieniu pozycji lidera zespołu.
Tematyka: Dowolna dyscyplina naukowa.
Wnioskodawcy:

Naukowcy ze stopniem doktora lub wyższym, 7–12 lat po doktoracie.

Dofinansowanie:

do 2 mln euro na projekt. W określonych przypadkach można otrzymać dodatkowy 1 mln euro.

Okres trwania projektu: do 5 lat.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA).

Do wniosku należy dołączyć skan Commitment of the host institution (wzór w dokumentacji konkursowej). W przypadku Politechniki Warszawskiej taki dokument podpisuje Prorektor ds. Nauki, natomiast uzyskaniem podpisu zajmuje się Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów.

Składanie wniosków:
  • do COP: 25.01.2020
  • do KE (SEDIA): 05.02.2020