Osoby do kontaktu:

dr inż. Izabela Dranka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

H2020 - ERC Starting Grants

Cel: Uzyskanie samodzielności badawczej i pozycji lidera zespołu przez naukowca, poprzez stworzenie swojego pierwszego niezależnego zespołu lub programu badawczego.
Tematyka: każdy obszar badań.
Wnioskodawcy:

naukowcy ze stopniem doktora lub wyższym, jeśli od dnia uzyskania dyplomu doktorskiego do 1 stycznia 2018 r. minęło 2-7 lat, czyli którzy uzyskali dyplom doktorski w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 (włącznie).

Dofinansowanie:

Wysokość grantu może wynieść do 1,5 mln EUR. W wypadkach przedstawionych w Programie Pracy można otrzymać dodatkowe 0,5 mln EUR. Po podpisaniu umowy grantowej można ubiegać się również o przyznanie przez MNiSW środków finansowych z programu „Premia na Horyzoncie”, przeznaczonych na dodatki do wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

Okres trwania projektu: do 5 lat.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego Participant Portal. Do wniosku należy dołączyć skan Letter of Commitment of the Host Institution. W przypadku Politechniki Warszawskiej taki dokument podpisuje Prorektor ds. Nauki, natomiast uzyskaniem podpisu zajmuje się Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów.

Szczegółowe informacje:

na stronie Komisji Europejskiej i European Research Council.

Składanie wniosków:
  • do COP: 07.10.2017
  • do KE: 03.08.2017 - 17.10.2017