Osoby do kontaktu:

mgr Edyta Czerwonka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

H2020 - ERC Synergy Grants 2019

Cel:

Umożliwienie wspólnych badań wybitnym naukowcom (Principal Investigators) i ich zespołom o różnych umiejętnościach, wiedzy i zasobach. Główni badacze składający wniosek muszą wykazać synergię, komplementarność i wartość dodaną takiej współpracy, która może doprowadzić do przełomowych odkryć, niemożliwych do osiągnięcia, gdyby poszczególni naukowcy pracowali oddzielnie.

Tematyka:

Dowolna dyscyplina naukowa.

Wnioskodawcy:

Grupa 2-4 wybitnych badaczy, spośród których jeden zostanie wyznaczony na Corresponding Principal Investigator.

Dofinansowanie:

do 10 mln euro na projekt. W określonych przypadkach można otrzymać dodatkowe 4 mln EUR.

Okres trwania projektu: do 5 lat.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA).

Do wniosku należy dołączyć skan Commitment of the host institution (wzór w dokumentacji konkursowej). W przypadku Politechniki Warszawskiej taki dokument podpisuje Prorektor ds. Nauki, natomiast uzyskaniem podpisu zajmuje się Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów PW.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na portalu Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA) i stronie European Research Council.

Składanie wniosków:
  • do COP: 25.10.2019
  • do KE (SEDIA): 05.11.2019