Osoby do kontaktu:

dr Aneta Milczarczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 89

H2020 - European Green Deal

Cel:

Powstanie innowacyjnych rozwiązań, które przyniosą konkretne rezultaty dla obywateli.

Tematyka:

Poniżej znajduje się wykaz obszarów tematycznych oraz nazwy i linki do konkursów:

I. Increasing climate ambition: cross sectoral challenges:

 • Preventing and fighting extreme wildfires with the integration and demonstration ofinnovative means (Innovation Action, Coordination and Support Action),
 • Towards climate-neutral and socially innovative cities (Research and Innovation Action),
 • Climate-resilient innovation packages for EU regions (Innovation Action, Coordination and Support Action);

II. Clean, affordable and secure energy:

 • Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and their integration into the energy system (Research and Innovation Action, Innovation Action),
 • Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the link between renewables and commercial/industrial applications (Innovation Action),
 • Accelerating the green transition and energy access partnership with Africa (Innovation Action);

III. Industry for a clean and circular economy:

 • Closing the industrial carbon cycle to combat climate change - Industrial feasibility of catalytic routes for sustainable alternatives to fossil resources (Innovation Action),
 • Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the circular economy (Innovation Action);

IV. Energy and resource efficient buildings:

 • Building and renovating in an energy and resource efficient way (Innovation Action);

V. Sustainable and smart mobility:

 • Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility (Innovation Action);

VI. Farm to Fork:

 • Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-to-Fork Strategy (Innovation Action);

VII. Biodiversity and ecosystems:

 • Restoring biodiversity and ecosystem services (Innovation Action);

VIII. Zero-pollution, toxic-free environments:

 • Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and natural resources from persistent and mobile chemicals (Research and Innovation Action),
 • Fostering regulatory science to address combined exposures to industrial chemicals and pharmaceuticals: from science to evidence-based policies (Research and Innovation Action);

IX. Strengthening our knowledge in support of the EGD:

 • European Research Infrastructures capacities and services to address European Green Deal challenges (Research and Innovation Action),
 • Developing end-user products and services for allstakeholders and citizens supporting climate adaptation and mitigation (Research and Innovation Action),
 • Transparent & Accessible Seas and Oceans: Towards a Digital Twin of the Ocean (Innovation Action);
 • X.Empowering citizens for the transition towards a climate neutral, sustainable Europe:
 • European capacities for citizen deliberation and participation for the Green Deal (Research and Innovation Action),
 • Behavioural, social and cultural change for the Green Deal (Research and Innovation Action),
 • Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development and environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and civic engagement (Innovation Action)
Wnioskodawcy:

Wymogi dotyczące wnioskodawcy zależą od rodzaju projektu. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj projektu Warunki udziału w projekcie
Research and Innovation Actions (RIA) Innovation Actions (IA) Konsorcjum złożone z co najmniej3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE lub państw stowarzyszonych z programem Horyzont 2020. Wszystkie 3 podmioty prawne muszą być od siebie niezależne.
Coordination and Support Actions (CSA) Min. 1 podmiot prawny z kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego z programem Horyzont 2020. Wnioski mogą składać również konsorcja międzynarodowe.
Dofinansowanie:

100% kosztów kwalifikowalnych dla uczelni wyższych.

Okres trwania projektu: do 48 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA).

Szczegółowe informacje:

dostępne są na portalu Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA).

Składanie wniosków:
 • do COP: 15.01.2021
 • do KE (SEDIA): 26.01.2021