Osoby do kontaktu:

mgr Edyta Czerwonka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

H2020 - Future and Emerging Technologies - FET Proactive

Cel:

Wspieranie nowych tematów społeczności badawczych, wykazujących potencjał stworzenia masy krytycznej projektów, które wspólnie pozwolą na rozpoznanie tych tematów i przyczynią się do rozbudowy europejskiej bazy wiedzy i doskonałości. Schemat FET Proactive pozwala na stworzenie tematów i ich konsolidację w przemyśle i społeczeństwie.

Tematyka:

Trzy podtematy wyłonione po konsultacjach społecznych oraz czwarty podtemat, który stanowi narzędzie do wdrażania strategii HPC (HPC Public-Private Partnership, w ramach ETPHPC2):

  1. Global Systems Science – zmiany klimatu, kryzys finansowy, globalne epidemie, procesy urbanizacyjne, migracje; jest to podtemat interdyscyplinarny o silnym wpływie na politykę UE i społeczeństwo;
  2. Knowing, doing and being: cognition beyond problem solving – związany z nauką o wiedzy, kwestiami kognitywnymi. Temat ten ma stymulować nowe, interdyscyplinarne konfiguracje projektowe, by wspierać dziedziny takie jak robotyka, nowe materiały i CPS;
  3. Quantum Simulation - schemat dotyczący technologii kwantowych, ich zastosowania do rozwiązywania problemów o skali globalnej;
  4. Towards exascale high-performance computing – inicjatywa mająca na celu osiągnięcie najlepszych na świecie wyników w zakresie mocy obliczeniowych (w zakresie platform, technologii i aplikacji).
Wnioskodawcy:

Międzynarodowe konsorcjum składające się z co najmniej 3 podmiotów z 3 różnych państw członkowskich lub stowarzyszonych UE.

Dofinansowanie:

100% kosztów kwalifikowalnych.

Okres trwania projektu: do 48 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego w portalu Funding & tender opportunities.

Szczegółowe informacje:

dostępne są w portalu Funding & tender opportunities.

Składanie wniosków:
  • do COP: 31.10.2019
  • do KE (SEDIA): 13.11.2019