Osoby do kontaktu:

mgr Edyta Struzik

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 89

H2020 - Innovative Medicines Initiative (IMI) 2 - Call 18

Cel:

Przyspieszenie badań nad zaawansowanymi terapiami rzadkich chorób i wspierania chorób i wspieranie rozwoju zmodyfikowanych komórek T w walce z rakiem.

Tematyka:

Obszar: Bezpieczeństwo badań translacyjnych:

     Temat 1. Centralne repozytorium cyfrowych slajdów dot. patomorfologii, mające na celu wsparcie rozwoju narzędzi sztucznej inteligencji.

Obszar: Duże dane, zdrowie cyfrowe, badania kliniczne i badania regulacyjne:

     Temat 2. Obserwatoria wyników zdrowotnych – wyposażenie pacjentów w narzędzia pozwalające mierzyć w znormalizowany sposób ich wyniki zdrowotne, przy zapewnieniu ich przejrzystości

     Temat 3. Poprawa dostępu pacjentów, zrozumienia i przestrzegania informacji dotyczących opieki zdrowotnej: zintegrowany projekt dotyczący cyfrowej informacji na temat zdrowia.

Obszar: Onkologia:

     Temat 4. Ustanowienie międzynarodowych standardów w zakresie analizy wyników zgłaszanych przez pacjentów oraz związanych ze zdrowiem danych dotyczących jakości życia w badaniach klinicznych nad nowotworami.

Obszar: Ułatwienie przełożenia zaawansowanych terapii zaawansowanych na pacjentów w Europie:

     Temat 5. Przyspieszenie prac badawczo-rozwojowych nad produktami leczniczymi terapii zaawansowanych.

     Temat 6. Wspieranie rozwoju badań antygenu chimerycznych receptorów komórek T.

Wnioskodawcy:

Międzynarodowe konsorcja składające się z co najmniej 3 podmiotów z 3 różnych państw członkowskich UE lub stowarzyszonych.

Dofinansowanie:

100% kosztów kwalifikowalnych dla uczelni wyższych.

Okres trwania projektu: do 6 lat.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA).

Składanie wniosków (etap I):
  • do KE (SEDIA) - short proposals: 26.09.2019
Składanie wniosków (etap II):
  • do KE (SEDIA) - full proposals: 26.03.2020