Osoby do kontaktu:

mgr Olga Sobczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 58 19

H2020 - Marie Skłodowska-Curie European Researchers' Night (MSCA-Night-2020bis)

Cel:

Zwiększanie świadomości społecznej w zakresie działań badawczych i innowacyjnych oraz zachęcanie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej. Prezentowanie przez naukowców, korzystających ze środków finansowych UE, swoich projektów i promowanie badań.

Tematyka:

Dowolna dyscyplina naukowa.

Wnioskodawcy:

Instytucje z kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego z programem Horyzont 2020 (np. prywatne i publiczne organizacje badawcze, przedsiębiorstwa, władze publiczne, szkoły, muzea naukowe, organizacje rodziców i nauczycieli, unijne ośrodki mobilności dla naukowców, fundacje, media).

Dofinansowanie:

Wysokość dofinansowania zależy od proponowanych działań, obejmuje wszelkie wydatki związane z organizacją wydarzenia.

Okres trwania projektu: do 12 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA).

Składanie wniosków:
  • do COP: 03.01.2021
  • do KE (portal SEDIA): 12.01.2021