H2020 - Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (MSCA ITN)

Cel: Rozwój i szkolenie młodych, początkujących naukowców m.in. w ramach studiów doktoranckich organizowanych przez międzynarodowe i interdyscyplinarne zespoły naukowe współpracujące ze przemysłem.
Tematyka: Kompleksowe i komplementarne programy szkoleniowe mogą być realizowane w ramach trzech typów projektów:
• European Training Networks (MSCA-ITN-ETN),
• European Industrial Doctorates (MSCA-ITN-EID),
• European Joint Doctorates (MSCA-ITN-EJD).
Wnioskodawcy:

jednostki naukowe. Możliwość udziału sektora pozaakademickiego w realizacji projektu.

Dofinansowanie:

do 100% (w formie ryczałtu).

Okres trwania projektu: 48 miesięcy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu Participant Portal.

Szczegółowe informacje:

na stronie Komisji Europejskiej - Participant Portal.

Składanie wniosków:
  • do COP: 03.01.2018
  • do KE: 17.01.2018