Osoby do kontaktu:

mgr inż. Adam Gorzelańczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 81

H2020 - Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (MSCA-ITN-2020)

Cel:

Rozwój i szkolenie młodych, początkujących naukowców m.in. w ramach studiów doktoranckich organizowanych przez międzynarodowe i interdyscyplinarne zespoły naukowe współpracujące z przemysłem.

Tematyka:

Dowolna dyscyplina naukowa. Kompleksowe i komplementarne programy szkoleniowe mogą być realizowane w ramach 3 typów projektów:

  • European Training Networks (MSCA-ITN-ETN),
  • European Industrial Doctorates (MSCA-ITN-EID),
  • European Joint Doctorates (MSCA-ITN-EJD).
Wnioskodawcy:

Konsorcja międzynarodowe:

  • European Training Networks (MSCA-ITN-ETN) i European Joint Doctorates (MSCA-ITN-EJD) – co najmniej 3 beneficjentów z 3 różnych krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych;
  • European Industrial Doctorates (MSCA-ITN-EID) – co najmniej 2 beneficjentów z 2 różnych krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych.

Dodatkowe wymagania dotyczące członków konsorcjum określono w Guide for Applicants.

Dofinansowanie:

do 100% (w formie ryczałtu).

Okres trwania projektu: do 4 lat.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA).

Szczegółowe informacje:

dostępne są na dostępne na portalu Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA).

Na stronie projektu Net4Mobility+ znajduje się nowy poradnik aplikowania o granty Innovative Training Networks Marii Skłodowskiej-Curie. Jest to zbiór praktycznych wskazówek ekspertów dotyczących prawidłowego wypełniania wniosku, zawiera listę najczęściej popełnianych błędów przez aplikujących, odniesienia do dokumentów i zaleceń Komisji Europejskiej oraz inne przydatne informacje.
Dodatkowo, w ramach projektu N4M+ powstało narzędzie MSCA Self-Assessment tool, dzięki któremu można ocenić swoją wiedzę na temat grantu ITN, otrzymać ciekawe informacje i linki związane z tym działaniem.

Składanie wniosków:
  • do KE (SEDIA): 14.01.2020