Osoby do kontaktu:

mgr inż. Adam Gorzelańczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 81

H2020 - Societal Challenges - ICT i AI w medycynie

Cel:

Wsparcie badań w obszarze Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan (Health, demographic change and wellbeing) w ramach priorytetów polityki i najważniejszych wyzwań społecznych określonych w strategii Europa 2020.

Tematyka:

Zastosowanie technologii ICT i wykorzystanie sztucznej inteligencji w medycynie. Szczegóły tematów konkursowych znajdują się w Programie Pracy.

Wnioskodawcy:

Międzynarodowe konsorcjum.

Dofinansowanie:

100% kosztów kwalifikowalnych dla uczelni wyższych. 

Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA).

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronach Komisji Europejskiej i Krajowego Punktu Konsultacyjnego Programów Badawczych UE.

Składanie wniosków:
  • do KE (SEDIA): 22.04.2020