Osoby do kontaktu:

mgr inż. Adam Gorzelańczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 81

H2020 - Societal Challenges - Lepsze zdrowie i opieka

Cel:

Wsparcie badań w obszarze Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan (Health, demographic change and wellbeing) w ramach priorytetów polityki i najważniejszych wyzwań społecznych określonych w strategii Europa 2020.

Tematyka:
  • Medycyna personalizowana,
  • Innowacyjny przemysł medyczny
  • Choroby zakaźne,
  • Innowacyjne systemów opieki zdrowotnej,

Szczegóły tematów konkursowych znajdują się w Programie Pracy.

Wnioskodawcy:

Międzynarodowe konsorcjum.

Dofinansowanie:

100% kosztów kwalifikowalnych dla uczelni wyższych. Budżet konkursów opiewa na 313 mln euro.

Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA).

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronach Komisji Europejskiej i Krajowego Punktu Konsultacyjnego Programów Badawczych UE.

Składanie wniosków:
  • do KE (SEDIA): 07.04.2020