Osoby do kontaktu:

mgr Edyta Struzik

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 89

H2020 - Szybka Ścieżka do Innowacji (Fast Track to Innovation)

Cel:

Wspieranie zaawansowanych i wyspecjalizowanych rozwiązań B+R, m.in. działania związane z wyznaczaniem standardów, zaawansowanym testowaniem, pilotaże i demonstracje, walidacja w warunkach rzeczywistych, certyfikacja i walidacja modelu biznesowego.

Tematyka:

Dowolny obszar technologii.

Wnioskodawcy:

Konsorcjum składające się z min. 3 i max. 5 partnerów z krajów członkowskich UE oraz krajów stowarzyszonych z Horyzontem 2020. W przypadku konsorcjum składającego się z 3-4 partnerów, przynajmniej 2 powinny stanowić podmioty prywatne (private for profit), w przypadku konsorcjum składającego się z 5 partnerów, wymaganych jest min. 3 partnerów biznesowych. Partnerzy z krajów trzecich mogą być włączeni w projekt, ale jedynie jako podwykonawcy po spełnieniu określonych warunków.

Dofinansowanie:

do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Okres trwania projektu: do 36 m-cy. Innowacja powinna znaleźć się na rynku w ciągu 36 m-cy (od rozpoczęcia projektu).
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego na portalu Funding & tender opportunities.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na portalu Funding & tender opportunities.

Składanie wniosków:
  • do COP: 11.10.2019
  • do KE (SEDIA): 22.10.2019