H2020 - Twinning

Cel: Wzmocnienie określonego obszaru badań w danej instytucji i jej doskonałości naukowej poprzez współpracę z wiodącymi jednostkami badawczymi z zagranicy.
Tematyka: Każdy obszar badań.
Wnioskodawcy:

Projekt zakłada współpracę minimum 3 jednostek badawczych:

  • jednej z kraju o niższym stopniu rozwoju doskonałości w badaniach naukowych, w tym z Polski;
  • dwóch zagranicznych, wiodących instytucji badawczych, o międzynarodowej reputacji.
Dofinansowanie:

do 1 mln euro na projekt. Dofinansowane działania mają charakter wspierający i koordynujący, nie obejmują prowadzenia badań czy zakupu infrastruktury badawczej.

Okres trwania projektu: do 3 lat.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego Participant Portal.

Szczegółowe informacje:

na stronie Participant Portal.

Składanie wniosków:
  • do COP: 07.11.2017
  • do KE: 11.05.2017 - 15.11.2017