Osoby do kontaktu:

mgr Edyta Struzik

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 89

H2020 - Twinning - WIDESPREAD-05-2020

Cel:

Wzmocnienie określonego obszaru badań w danej instytucji i jej doskonałości naukowej poprzez współpracę z wiodącymi jednostkami badawczymi z zagranicy.

Tematyka:

Dowolna dyscyplina naukowa. 

Wnioskodawcy:

Konsorcjum minimum 3 jednostek badawczych:

  • jednej z kraju o niższym stopniu rozwoju doskonałości w badaniach naukowych, w tym z Polski;
  • dwóch zagranicznych, wiodących instytucji badawczych, o międzynarodowej reputacji.
Dofinansowanie:

do 900 tys. euro. Dofinansowane działania mają charakter wspierający i koordynujący, nie obejmują prowadzenia badań. Kwalifikowalne koszty materiałów i aparatury do 10% wartości projektu.

Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego w portalu Funding & tender opportunities.

Szczegółowe informacje:

dostępne są w portalu Funding & tender opportunities.

Składanie wniosków:
  • do COP: 08.11.2019
  • do KE (SEDIA): 14.11.2019