Osoby do kontaktu:

mgr Olga Sobczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 58 19

H2020 - Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC - Advanced pilots towards the European supercomputers (EuroHPC-2020-01-a)

Cel:

Zademonstrowanie w środowiskach przedoperacyjnych udanej integracji europejskich elementów składowych technologii opracowanych na przykład w ramach European Processor Initiative (EPI) oraz w ramach wcześniej finansowanych działań UE w zakresie badań naukowych i innowacji z w pełni zintegrowanymi pilotażowymi systemami superkomputerowymi.

Tematyka:

Badania aplikacyjne i prace rozwojowe w zakresie systemów superkomputerowych.

Wnioskodawcy:

Konsorcjum składające się z min. 3 instytucji znajdujących się w 3 różnych krajach. Wnioski mogą składać:

  • organizacje badawcze,
  • mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,
  • grupy podmiotów.
Dofinansowanie:

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCBR na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu wynosi 200 tys. euro.

Okres trwania projektu: 3-4 lata.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu Funding & tender opportunities.

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, na wzorze zamieszczonym na stronie NCBR. Następnie Dyrektor NCBR wyda decyzję o dofinansowaniu polskich jednostek i podpisze z nimi umowy krajowe.

Składanie wniosków:
  • do KE (system SEDIA): 15.09.2020