Horyzont Europa - Clean Hydrogen Partnership

Cel:

Stworzenie nowoczesnych technologii wodorowych, które będą miały wpływ na rozwój gospodarki wodorowej.

Tematyka:

Program jest podzielony na 41 tematów w 7 obszarach tematycznych:

  • Renewable Hydrogen Production,
  • Hydrogen Storage and Distribution,
  • Transport,
  • Heat and Power,
  • Cross-cutting,
  • Hydrogen Valleys,
  • Strategic Research challenge.

10 tematów będzie ogłoszonych jako Innovation Actions (IA), 29 - Research and Innovation Actions (RIA), a 2 - Coordination and Support Actions (CAS). W tym 6 jest uważanych za mających znaczenie strategiczne w przyspieszeniu przejścia do gospodarki wodorowej.

Wnioskodawcy:

Konsorcja złożone z przynajmniej 3 podmiotów pochodzących z co najmniej 3 różnych krajów.

Dofinansowanie:

do 300 mln euro.

Okres trwania projektu: 36-48 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Funding & Tenders.

Lista konkursów w Funding & Tenders Portal.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie Clean Hydrogen Partnership, stronie KPK oraz w prezentacji Info Day.

Składanie wniosków:
  • do COP: 12.09.2022
  • do KE (Funding & Tenders Portal): 20.09.2022