Osoby do kontaktu:

mgr Roch Grabowski

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 81

Horyzont Europa - EIC Pathfinder Challenges 2021

Cel:

Rozwijanie  najnowocześniejszych trendów w nauce i technologii w celu stworzenia  nowych możliwości rynkowych. W ramach każdego wyzwania EIC zbuduje portfel projektów, które badają różne perspektywy, konkurujące ze sobą podejścia lub uzupełniające się aspekty wyzwania. Złożoność i wysokie ryzyko badań będzie wymagało multidyscyplinarnej współpracy. Program wspiera technologie  znajdujące się we wczesnych stadiach rozwoju (TRL 2-4).

Tematyka:

obejmuje zagadnienia z następujących obszarów:

  • Awareness inside;
  • Tools to measure and stimulate activity in brain tissue;
  • Emerging technologies in cell and gene therapy;
  • Novel routes to green hydrogen production;
  • Engineered living materials (ELMs).
Wnioskodawcy:

pojedyncze podmioty lub konsorcja składające się z co najmniej 2 partnerów, w zależności od grupy tematycznej.

Dofinansowanie:

do 4 mln euro. W określonych przypadkach można otrzymać dodatkowe dofinansowanie.

Miejsce/sposób składania wniosków:

wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego na stronie Funding & Tenders Portal.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie EIC Pathfinder

Składanie wniosków:
  • do COP: 15.10.2021
  • do KE (Funding & Tenders Portal): 27.10.2021