Osoby do kontaktu:

mgr Edyta Czerwonka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

Horyzont Europa - ERC Advanced Grant 2022

Cel:

Wsparcie realizacji twórczych i nowatorskich pomysłów badawczych, szczególnie badań interdyscyplinarnych, pionierskich, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, przekraczających obecne granice wiedzy (frontier research) i prowadzących do ważnych odkryć i przełomowych wyników.

Tematyka:

Dowolna dyscyplina naukowa.

Wnioskodawcy:

Doświadczeni naukowcy z liczącym się dorobkiem ostatnich 10 lat.

Dofinansowanie:

do 2,5 mln euro. W określonych przypadkach można otrzymać dodatkowy 1 mln euro.

Okres trwania projektu: do 5 lat.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Funding & Tenders.

Do wniosku należy dołączyć skan Commitment of the Host Institution (wzór w dokumentacji konkursowej).

W przypadku Politechniki Warszawskiej taki dokument podpisuje Prorektor ds. Nauki, natomiast uzyskaniem podpisu zajmuje się Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na portalu Funding & Tenders i stronie ERC.

Składanie wniosków:
  • do COP: 18.04.2022
  • do KE (Funding & Tenders Portal): 20.01.2022 - 28.04.2022