Osoby do kontaktu:

mgr Edyta Czerwonka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

Horyzont Europa - ERC Consolidator Grants 2021

Cel:

Wsparcie wybitnych naukowców w realizacji twórczych i nowatorskich pomysłów badawczych o wysokim stopniu ryzyka naukowego, przekraczających obecne granice wiedzy (frontier research) i prowadzących do ważnych odkryć i przełomowych wyników; w konsolidacji ich pierwszego niezależnego zespołu lub programu badawczego oraz w uzyskaniu pełnej samodzielności badawczej naukowca i umocnieniu pozycji lidera zespołu.

Tematyka:

Dowolna dyscyplina naukowa.

Wnioskodawcy:

Doświadczeni naukowcy ze stopniem doktora lub wyższym, 7–12 lat po doktoracie.

Dofinansowanie:

do 2 mln euro. W określonych przypadkach można otrzymać dodatkowe dofinansowanie.

Okres trwania projektu: do 5 lat.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA).

Do wniosku należy dołączyć skan Commitment of the host institution (wzór w dokumentacji konkursowej). W przypadku Politechniki Warszawskiej taki dokument podpisuje Prorektor ds. Nauki, natomiast uzyskaniem podpisu zajmuje się Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów.

Szczegółowe informacje nt. naboru wniosków zostaną podane w momencie publikacji założeń do danej edycji konkursu.

Szczegółowe informacje:

dostępne będą na stronie ERC.

Składanie wniosków:
  • do COP: 09.04.2021
  • do KE (SEDIA): 11.03.2021 - 20.04.2021