Osoby do kontaktu:

mgr Edyta Czerwonka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

Horyzont Europa - ERC Starting Grant 2022

Cel:

Wsparcie realizacji twórczych i nowatorskich pomysłów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki, szczególnie badań interdyscyplinarnych, pionierskich, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, przekraczających obecne granice wiedzy (frontier research) i prowadzących do ważnych odkryć i przełomowych wyników.

Tematyka:

Dowolna dyscyplina naukowa.

Wnioskodawcy:

Początkujący naukowcy, 2–7 lat po doktoracie.

Dofinansowanie:

do 1,5 mln EUR. W przypadkach określonych w Programie Pracy można otrzymać dodatkowe dofinansowanie w wysokości 1 mln EUR. 

Okres trwania projektu: do 5 lat.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Funding & Tenders.

Do wniosku należy dołączyć skan Commitment of the host institution (wzór w dokumentacji konkursowej). W przypadku Politechniki Warszawskiej taki dokument podpisuje Prorektor ds. Nauki, natomiast uzyskaniem podpisu zajmuje się Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na portalu Funding & Tenders i stronie ERC.

Składanie wniosków:
  • do KE (Funding & Tenders Portal): 13.01.2022