Osoby do kontaktu:

mgr Edyta Czerwonka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

Horyzont Europa - ERC Starting Grants 2021

Cel:

Wsparcie realizacji twórczych i nowatorskich pomysłów badawczych, szczególnie badań interdyscyplinarnych, pionierskich, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, przekraczających obecne granice wiedzy (frontier research) i prowadzących do ważnych odkryć i przełomowych wyników.

Tematyka:

Dowolna dyscyplina naukowa.

Wnioskodawcy:

Początkujący naukowcy, 2–7 lat po doktoracie.

Dofinansowanie:

do 1,5 mln EUR. W określonych przypadkach można otrzymać dodatkowe dofinansowanie.

Okres trwania projektu: do 5 lat.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA).

Do wniosku należy dołączyć skan Commitment of the host institution (wzór w dokumentacji konkursowej). W przypadku Politechniki Warszawskiej taki dokument podpisuje Prorektor ds. Nauki, natomiast uzyskaniem podpisu zajmuje się Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów.

Szczegółowe informacje nt. naboru wniosków zostaną podane w momencie publikacji założeń do danej edycji konkursu.

Szczegółowe informacje:

dostępne będą na stronie ERC.

Składanie wniosków:
  • do COP: 29.03.2021
  • do KE (SEDIA): 25.02.2021 - 08.04.2021