Osoby do kontaktu:

 COP PW

Roch Grabowski

 22 234 + wew. 14 81

 roch.grabowski@pw.edu.pl

dr Aneta Milczarczyk

 22 234 + wew. 14 89

 aneta.milczarczyk@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

Horyzont Europa - European Quantum Excellence Centres (QECs) in applications for science and industry - HORIZON-EUROHPC-JU-2023-QEC-05 (KE)

Uwaga:

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wniosek będzie podlegał jedynie weryfikacji formalnej, bez oceny przez Interdyscyplinarny Zespół Ekspertów.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i RozwojuHORIZON-EUROHPC-JU-2023-QEC-05 European Quantum Excellence Centres (QECs) in applications for science and industry
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badanie przemysłowe, prace rozwojowe

Zakres tematyczny:

The objective is to (i) create two European Quantum Excellence Centres in applications, covering science and industry, which will establish a one-stop-shop for industry, academia, and the wider quantum technology user community, as well as (ii) to develop innovative energy efficient HPC software technologies tailored to exascale and post-exascale supercomputers.

Adresat:

po stronie polskiej:

  • mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
  • organizacje badawcze
  • grupy podmiotów
Wnioskodawca:

konsorcjum projektowe składające się z min. 3 partnerów z min. 3 różnych krajów

Dofinansowanie:

maksymalnie 500 tys. euro dofinansowania projektów, które uzyskały finasowanie KE

Okres trwania projektu: do 4 lat
Sposób złożenia wniosku:

nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez Portal Funding & tender opportunities.

Wniosek składa lider konsorcjum międzynarodowego.

Wniosek do COP należy złożyć po otrzymaniu decyzji KE.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

wniosek składany bezpośrednio w portalu 

Szczegółowe informacje:

dostępne na stronach NCBR oraz Funding & tender opportunities

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 06.05.2024
  • do NCBR: 14.05.2024