Osoby do kontaktu:

mgr Roch Grabowski

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 81

Horyzont Europa - Hop On

Cel:

Mechanizm Hop On to nowe, pilotażowe przedsięwzięcie, mające na celu zwiększenie inkluzywności tzw. widening countries oraz zaktywizowanie podmiotów w ramach Widening participation and strengthening the European Research Area (WIDERA).

W ramach naboru zainteresowane podmioty z krajów objętych programem mogą zgłaszać chęć dołączenia do realizowanych już projektów, których konsorcja wyraziły zgodę na dołączenie nowych partnerów.

Tematyka:

projekty realizowane w ramach 2 filaru programu Horyzont Europa oraz EIC Pathfinder. 

Wnioskodawcy:

Wniosek składa Koordynator projektu na podstawie ustaleń z organizacją dołączającą do projektu.

Dofinansowanie:

od 200 tys. euro do 500 tys. euro. Koordynator może przejąć do 10% kosztów.

Okres trwania projektu: zależny od realizowanego projektu, do którego chcemy dołączyć.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Funding & Tenders.

Lista dostępnych projektów jest na bieżąco aktualizowana.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na portalu Funding & Tenders.

Składanie wniosków (cut off I):
  • do COP: 08.04.2022
  • do KE (Funding & Tenders Portal): 20.04.2022
Składanie wniosków (cut off II):
  • do COP: 28.10.2022
  • do KE (Funding & Tenders Portal): 10.11.2022