Osoby do kontaktu:

 COP PW

Olga Sobczyk

 22 234 + wew. 58 19

 olga.sobczyk@pw.edu.pl

Opiekun projektów w LOP

Horyzont Europa – MSCA European Researchers' Night and Researchers at Schools 2024-2025 - MSCA-2023-CITIZENS

Uwaga:

Konkurs obejmuje dwie kolejne edycje (2024 i 2025).

Instytucja finansująca: Unia Europejska
Rodzaj przedmiotowy projektu:

upowszechnianie nauki.

Zakres tematyczny:

działanie koordynacyjne i wspierające mające na celu przybliżenie badań naukowych i naukowców społeczeństwu, poprzez zorganizowanie European Researchers’ Night (wydarzenie coroczne, odbywające się w ostatni piątek września). 

Adresat:

organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne. 

Wnioskodawca:

min. 1 podmiot prawny z siedzibą w państwie członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym z programem Horyzont Europa.

Dodatkowe wymagania dotyczące członków konsorcjum określono w Guide for Applicants.

Dofinansowanie:

do 100 proc. (w formie lump sum).

Dofinansowanie obejmuje wszelkie wydatki związane z organizacją wydarzenia, jego wysokość  zależy od proponowanych działań (ok. 50-150 tys. euro dla jednej edycji).

Okres trwania projektu: maks. 24 m-ce. Komisja Europejska zachęca do składania wniosków obejmujących działania na lata 2024 i 2025.
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego portal Funding & Tenders.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na portalu Funding & Tenders i na stronie Marie Skłodowska-Curie Actions.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 13.10.2023
  • do portalu Funding & Tender: 25.10.2023, 17:00