Horyzont Europa - Maria Skłodowska-Curie Actions and Citizens (MSCA and Citizens 2022)

Cel:
  • Zwiększenie zaangażowania obywateli w badania naukowe i innowacje;
  • Zwiększenie wśród ogółu społeczeństwa świadomości znaczenia i korzyści płynących z badań naukowych i innowacji oraz ich konkretnego wpływu na codzienne życie obywateli;
  • Zwiększenie zainteresowania młodych ludzi badaniami i nauką;
  • Poprawa umiejętności i kompetencji komunikacyjnych naukowców.
Tematyka:

Działanie koordynacyjne i wspierające mające na celu przybliżenie badań naukowych i naukowców społeczeństwu, poprzez zorganizowanie European Researchers’ Night (wydarzenie coroczne, odbywające się w ostatni piątek września), w latach 2022-2023 skoncentrowane na misjach programu Horyzont Europa. 

Wnioskodawcy:

Jeden lub więcej podmiotów prawnych z siedzibą w państwie członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym z programem Horyzont Europa.

Dofinansowanie:

obejmuje wszelkie wydatki związane z organizacją wydarzenia. Wysokość dofinansowania zależy od proponowanych działań (ok. 50-150 tys. EUR). 

Okres trwania projektu: do 12 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez Funding & Tenders Portal.

Konkurs obejmuje dwie kolejne edycje (2022 i 2023).

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie  Funding & Tenders Portal

Składanie wniosków:
  • do COP: 28.09.2021
  • do KE (Funding & Tenders Portal): 07.10.2021