Osoby do kontaktu:

mgr Roch Grabowski

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 81

Horyzont Europa - Strategic EIC Pathfinder Challenges

Cel:

wspieranie poszukiwań śmiałych pomysłów na radykalnie nowe technologie.

Wnioskodawcy:

pojedyncze podmioty lub konsorcja. Poszczególne konkursy mogą dodatkowo mieć swoje własne dodatkowe wymagania.

Dofinansowanie:

do 4 mln euro. W uzasadnionych przypadkach kwota ta może zostać powiększona. 

Okres trwania projektu: 36-48 m-cy (w szczególnych przypadkach więcej).
Miejsce/sposób składania wniosków:

wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez Funding & Tenders Portal.

Szczegółowe informacje:

na stronach poszczególnych tematów oraz w programie pracy EIC na 2022 rok.

Składanie wniosków:
  • do COP: 09.10.2022
  • do KE (Funding & Tenders Portal).: 19.10.2022