Osoby do kontaktu:

Dział Projektów Międzynarodowych COP PW


Horyzont Europa - budownictwo - HORIZON-CL5-2022-D4-01

Cel:

Zwiększenie potencjału sektora mieszkaniowego w zakresie reagowania na popyt, aby wesprzeć transformację energetyczną przy jednoczesnym poszanowaniu prywatności, komfortu i własności użytkowników.

Tematyka:

Efektywność energetyczna, procesy przemysłowe, inteligentne rozwiązania w budownictwie i renowacji budynków.

Wnioskodawcy:

Konsorcja złożone z przynajmniej 3 podmiotów pochodzących z co najmniej 3 różnych krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych z programem ramowym Horyzont Europa, chyba że warunki konkursu stanowią inaczej.

Dofinansowanie:

do 100% kosztów kwalifikowalnych uczelni.

Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Funding & Tenders.

Szczegółowe informacje:
Call: Efficient, sustainable and inclusive energy use (HORIZON-CL5-2022-D4-01) Rodzaj projektu TRL na koniec projektu
Highly energy-efficient and climate neutral EU building stock
HORIZON-CL5-2022-D4-01-01: Demand response in energy-efficient residential buildings IA 6-7
HORIZON-CL5-2022-D4-01-02: Renewable-intensive, energy positive homes IA 6-7
HORIZON-CL5-2022-D4-01-03: Smarter buildings for better energy performance IA 8
Industrial facilities in the energy transition
HORIZON-CL5-2022-D4-01-04: Development and pilot demonstration of heat upgrade technologies with supply temperature in the range 150-250°C RIA 5
HORIZON-CL5-2022-D4-01-05: Development of high temperature thermal storage for industrial applications RIA 4-5
Składanie wniosków:
  • do COP: 28.08.2022
  • do KE (Funding & Tenders Portal): 06.09.2022