Osoby do kontaktu:

Dział Projektów Międzynarodowych COP PW


Horyzont Europa - budownictwo - HORIZON-CL5-2022-D4-02

Cel:

Zwiększenie potencjału sektora mieszkaniowego w zakresie reagowania na popyt, aby wesprzeć transformację energetyczną przy jednoczesnym poszanowaniu prywatności, komfortu i własności użytkowników.

Tematyka:

Efektywność energetyczna, procesy przemysłowe, inteligentne rozwiązania w budownictwie i renowacji budynków.

Wnioskodawcy:

Konsorcja złożone z przynajmniej 3 podmiotów pochodzących z co najmniej 3 różnych krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych z programem ramowym Horyzont Europa, chyba że warunki konkursu stanowią inaczej.

Dofinansowanie:

do 100% kosztów kwalifikowalnych uczelni.

Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Funding & Tenders.

Szczegółowe informacje:
Temat Rodzaj projektu TRL na koniec projektu
Highly energy-efficient and climate neutral EU building stock
HORIZON-CL5-2022-D4-02-04: Smart-grid ready and smart-network ready buildings, acting as active utility nodes (Built4People) IA 7
HORIZON-CL5-2022-D4-02-05: More sustainable buildings with reduced embodied energy / carbon, high life-cycle performance and reduced life-cycle costs (Built4People) IA 6-7
HORIZON-CL5-2022-D4-02-01: Designs, materials and solutions to improve resilience, preparedness & responsiveness of the built environment for climate adaptation (Built4People) IA 6-7
HORIZON-CL5-2022-D4-02-02: Solutions for the sustainable, resilient, inclusive and accessible regeneration of neighbourhoods enabling low carbon footprint lifestyles and businesses (Built4People) IA 6-7
HORIZON-CL5-2022-D4-02-03: Sustainable and resource-efficient solutions for an open, accessible, inclusive, resilient and low-emission cultural heritage: prevention, monitoring, management, maintenance, and renovation (Built4People) RIA 5
Składanie wniosków:
  • do COP: 15.01.2023
  • do KE (Funding & Tenders Portal): 24.01.2023