Osoby do kontaktu:

Dział Projektów Międzynarodowych COP PW


Horyzont Europa - choroby nowotworowe - HORIZON-MISS-2022-CANCER-01

Cel:

Poprawa i intensyfikacja badań nad rakiem i ich infrastruktury, optymalizacji leczenia raka, stworzenie Europejskiego Centrum Cyfrowego Pacjenta Onkologicznego, utworzenie krajowych centrów misji onkologicznych i sieci wspierających Misję Rak.

Tematyka:

Choroby nowotworowe

Wnioskodawcy:

Konsorcja złożone z przynajmniej 3 podmiotów pochodzących z co najmniej 3 różnych krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych z programem ramowym Horyzont Europa.

Dofinansowanie:

do 100% kosztów kwalifikowalnych uczelni.

Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Funding & Tenders.

Szczegółowe informacje:
Składanie wniosków:
  • do COP: 29.08.2022
  • do KE (Funding & Tenders Portal): 07.09.2022