Osoby do kontaktu:

Dział Projektów Międzynarodowych COP PW


Horyzont Europa - transport - HORIZON-CL5-2022-D6-02

Cel:

Integracja i harmonizacja sieci logistycznych w celu optymalizacji przepływu towarów i osiągnięcia  neutralności klimatycznej w logistyce. 

Tematyka:

Logistyka, mobilność w miastach, infrastruktura transportowa.

Wnioskodawcy:

Konsorcja złożone z przynajmniej 3 podmiotów pochodzących z co najmniej 3 różnych krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych z programem ramowym Horyzont Europa, chyba że warunki konkursu stanowią inaczej.

Dofinansowanie:

do 100% kosztów kwalifikowalnych uczelni.

Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Funding & Tenders.

Szczegółowe informacje:
  • HORIZON-CL5-2022-D6-02-01: Logistics networks integration and harmonisation through operational connectivity to optimise freight flows and drive logistics to climate neutrality
  • HORIZON-CL5-2022-D6-02-04: Accelerating the deployment of new and shared mobility services for the next decade
  • HORIZON-CL5-2022-D6-02-07: New concepts and approaches for resilient and green freight transport and logistics networks against disruptive events (including pandemics)
  • HORIZON-CL5-2022-D6-02-02: Urban logistics and planning: anticipating urban freight generation and demand including digitalisation of urban freight
  • HORIZON-CL5-2022-D6-02-06: Smart and efficient ways to construct, maintain and decommission with zero emissions from transport infrastructure
  • HORIZON-CL5-2022-D6-02-05: Advanced multimodal network and traffic management for seamless door-to-door mobility of passengers and freight transport
  • HORIZON-CL5-2022-D6-02-03: Smart enforcement for resilient, sustainable and more efficient transport operations
Składanie wniosków:
  • do COP: 28.08.2022
  • do KE (Funding & Tenders Portal): 06.09.2022