Osoby do kontaktu:

mgr Roch Grabowski

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 81

Horyzont Europe - Clean Aviation

Cel:

Stworzenie systemu lotnictwa neutralnego dla klimatu oraz ustanowienie nowych światowych standardów bezpiecznego, niezawodnego, taniego i czystego transportu lotniczego.

Tematyka:

konkurs obejmuje 3 zasadnicze obszary tematyczne:

  • Hybrid electric regional aircraft,
  • Ultra-efficient short and short-medium range aircraft,
  • Disruptive technologies to enable hydrogen-powered aircraft.
Wnioskodawcy:

Konsorcja złożone z przynajmniej 3 podmiotów pochodzących z co najmniej 3 różnych krajów.

Okres trwania projektu: 36-48 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Funding & Tenders.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie Clean Aviation oraz w informatorze.

Składanie wniosków:
  • do COP: 13.06.2022
  • do KE (Funding & Tenders Portal): 12.04.2022 - 23.06.2022