Osoby do kontaktu:

mgr Agnieszka Nowak

 22 234 + wew. 50 97

 agnieszka.nowak@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

JPI Oceans - Konkurs Consequences of Changing Marine Lightscapes 2024

Uwaga:

Po przejściu etapu międzynarodowego konkursu konieczne jest wypełnienie wniosku o dofinansowanie do NCBR. Prosimy o kontakt z opiekunem projektu w COP w tej sprawie.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe (nie mogą przekraczać 10 proc. wartości wnioskowanego budżetu), badania przemysłowe, prace rozwojowe

Zakres tematyczny:
  • Observing changes in marine lightscapes
  • Causes of change in marine lightscapes
  • Consequences of changing marine lightscapes
  • Managing impacts of changing marine lightscapes

Szczegółowy opis zakresu tematycznego znajdą Państwo w dokumencie Call Text

Adresat:

po stronie polskiej:

  • organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę
  • mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
  • grupy podmiotów składające się z organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę/przedsiębiorców (w dowolnej konfiguracji)
Wnioskodawca:

konsorcjum projektowe składające się z min. 2 partnerów z różnych krajów uczestniczących w konkursie*.

Nie została określona maksymalna liczba partnerów.

*Grecja, Irlandia, Malta, Niemcy, Norwegia, Wielka Brytania

Dofinansowanie:

dofinansowanie udziału dla wszystkich polskich partnerów w projekcie nie może przekroczyć 300 tys. euro.

Budżet konkursu dla polskich podmiotów – 900 tys. euro.

Kurs z dnia ogłoszenia konkursu wg EBC: 1 euro = 4,2938 zł.

Okres trwania projektu: do 36 miesięcy
Sposób złożenia wniosku:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez stronę ogłoszenia konkursowego.

Wniosek składa lider konsorcjum międzynarodowego.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Potencjał komercyjny:

tak

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronach NCBR i JPI Oceans

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 20.05.2024, 16:00
  • do JPI Oceans: 30.05.2024, 17:00