Osoby do kontaktu:

 COP PW

dr inż. Paweł Skalski

 22 234 + wew. 50 97
 pawel.skalski2@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

KDT - 2023

Uwaga:

Po przejściu etapu/ etapów międzynarodowych konkursu konieczne jest wypełnienie wniosku o dofinansowanie do NCBR. Prosimy o kontakt z opiekunem projektu w COP w tej sprawie.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badanie przemysłowe, prace rozwojowe.

Zakres tematyczny:

dostępny w KDT JU Work Programme 2023, m.in.

• 6G Integrated Radio Front-End for TeraHertz Communications

• integration of trustworthy Edge AI technologies in complex heterogeneous components and systems

• electronic control systems (ECS) for management & control of decentralized energy supply & storage

• hardware abstraction layer for a European Vehicle Operating System (RIA)

• improving the global demand supply forecast of the semiconductor supply chain (IA)

• pan-European network for Advanced Packaging made in Europe (CSA)

• coordination of the European software-defined vehicle platform (CSA).

Adresat:
  • organizacje badawcze
  • mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
  • grupy podmiotów.
Wnioskodawca:

konsorcja mogą składać się z uniwersytetów, instytutów, małych, średnich, dużych przedsiębiorców, organizacji publicznych.

Dofinansowanie:

poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów przeznaczono budżet w wysokości 1,5 mln euro. Kurs do przeliczeń: 1 euro = 4,7565 zł.

Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Sposób złożenia wniosku:

nabór wniosków międzynarodowych będzie możliwy poprzez Portal Funding and Tenders: KDT IA, KDT CSA-IA, KDT RIA.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Potencjał komercyjny:

tak.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR oraz KDT.

Konkurs składa się z 3 etapów:

1. Wniosek wstępny (Pre-proposal) składany do organizacji międzynarodowej.

2. Wniosek pełny (Full-Proposal - wzór dostępny we wrześniu 2023 r.) składany do organizacji międzynarodowej po pozytywnej ocenie wniosku wstępnego.

3. Wniosek składany do NCBR po pozytywnej ocenie wniosku pełnego.

IA i RIA liczą trzy etapy, natomiast CSA-IA jest dwuetapowy.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 23.04.2023, 16:00
  • do KDT JU: 03.05.2023, 17:00