Osoby do kontaktu:

dr Aneta Milczarczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 89

Komisja Europejska - nagroda Horizon Impact Award 2022

Cel:

wyróżnienie i nagrodzenie autorów i ich projektów, których wyniki zostały wykorzystane do tworzenia wartości dla społeczeństwa.

Tematyka:

dowolna dyscyplina naukowa.

Wnioskodawcy:

podmioty prawne, osoby fizyczne lub zespoły, które zrealizowały projekt w ramach 7PR i/lub Horyzontu 2020.

Dofinansowanie:

6 nagród po 25 000 euro każda. Ponadto Komisja będzie promować zwycięzców, zapraszając ich do uczestnictwa w ważnych wydarzeniach.

Miejsce/sposób składania wniosków:

przez portal Funding & Tenders.Wnioskodawcy będą zobowiązani do przedstawienia listu poparcia od co najmniej jednego użytkownika lub społeczności użytkowników, w którym podkreślone zostanie znaczenie badań oraz to, w jaki sposób ich wykorzystanie przyniosło konkretne korzyści dla danej społeczności użytkowników.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.

Składanie wniosków:
  • do COP: 25.02.2022
  • do KE (Funding & Tenders Portal): 08.03.2022