Osoby do kontaktu:

dr Aneta Milczarczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 89

Komisja Europejska - nagroda New European Bauhaus Prizes 2022

Cel:

nagrodzenie pomysłów młodych talentów oraz istniejących projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju, integracji społecznej

i estetyki, przybliżających ludziom i społecznościom lokalnym Europejski Zielony Ład, oraz pomoc w dalszym rozwoju i promowaniu tych inicjatyw.

Tematyka:

nagrody zostaną przyznane w 4 kategoriach tematycznych:

 1. Reconnecting with nature
 2. Regaining a sense of belonging
 3. Prioritising the places and people that need it the most
 4. Shaping a circular industrial ecosystem and supporting life-cycle thinking

W każdej z kategorii są dwa równoległe nurty konkursowe:

I. New European Bauhaus Awards (Nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu) - dla projektów, które zakończyły się w ciągu ostatnich dwóch lat (starsze projekty nie kwalifikują się),

II. New European Bauhaus Rising Stars (Wschodzące Gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu) - dla pomysłów zgłoszonych przez młode talenty w wieku do 30 lat.

Wnioskodawcy:

obywatele UE, obywatele państw trzecich pod warunkiem, że ich koncepcje, pomysły i projekty są zlokalizowane w UE.

Wnioski mogą również składać partnerzy (wnioski typu joint) i konsorcja, przy zachowaniu tych samych kryteriów, które odnoszą się do projektów unijnych.

Młodzi ludzie, którzy w dniu 28 lutego 2022 r. nie ukończyli 30 lat, mogą startować zarówno w konkursie New European Bauhaus Awards, jak i New European Bauhaus Rising Stars.

Dofinansowanie:
 1. New European Bauhaus Awards
 • zwycięzcy otrzymają 30 000 euro oraz pakiet promocyjny
 • zdobywcy drugiego miejsca otrzymają 20 000 euro oraz pakiet promocyjny

     2. New European Bauhaus Rising Stars

 • zwycięzcy otrzymają 15 000 euro oraz pakiet promocyjny
 • zdobywcy drugiego miejsca otrzymają 10 000 euro oraz pakiet promocyjny

Pakiet promocyjny – np. promocja w mediach, produkcja krótkiego filmu dokumentalnego, porady jak „sprzedać” projekt).

Miejsce/sposób składania wniosków:

przez stronę New European Bauhaus. Wcześniej należy założyć konto.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie New European Bauhaus Prizes 2022.

Składanie wniosków:
 • do COP: 18.02.2022
 • do NEB: 28.02.2022