Osoby do kontaktu:

dr Aneta Milczarczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 89

Komisja Europejska - nagroda za innowacje jądrowe (Nuclear Innovation Prize)

Cel:

wyłonienie potencjalnych przełomowych innowacji w zakresie rozwoju produktów i ich łańcuchów dostaw – od badań po rynek.

Tematyka:

bezpieczeństwo systemów reaktorowych i gospodarka odpadami promieniotwórczymi.

Wnioskodawcy:

naukowcy, zespoły badawcze i innowatorzy pracujący dla publicznych i prywatnych organizacji lub firm.

Dofinansowanie:

Komisja Europejska przyznaje nagrodę w 2 kategoriach:

1) za innowacje jądrowe w dziedzinie bezpieczeństwa systemów reaktorowych,

2) za innowacje jądrowe w gospodarce odpadami promieniotwórczymi.

Wysokość nagrody dla każdej z kategorii wynosi:

  • za 1 miejsce: 50 tys. euro.
  • za 2 miejsce: 30 tys. euro.
  • za 3 miejsce: 20 tys. euro.

Proponowane rozwiązania powinny mieć potencjał rynkowy lub powinny zostać przejęte (lub uznane) przez organy regulacyjne lub organy regulacyjne ds. bezpieczeństwa lub ochrony przed promieniowaniem w celu dalszego rozwoju na potrzeby rynku lub stosowania przez organy regulacyjne.

Miejsce/sposób składania wniosków:

wnioski składane są w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez Funding & Tenders Portal.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie EC-Nuclear Innovation Prize

Składanie wniosków:
  • do COP: 11.10.2021
  • do KE (Funding & Tenders Portal): 20.10.2021