Osoby do kontaktu:

mgr Roch Grabowski

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 81

LIFE - Preparatory projects under the sub-programme for climate change

Cel:

Realizacja projektów przygotowawczych dotyczących konkretnych potrzeb w zakresie rozwoju i wdrażania unijnej polityki i przepisów prawnych dotyczących środowiska lub klimatu.

Tematyka:

Enabling Carbon Farming via an improved knowledge system.

Wnioskodawcy:

Instytucje publiczne, prywatne organizacje komercyjne oraz prywatne organizacje niekomercyjne (w tym organizacje pozarządowe).

Dofinansowanie:

Max. 60% kosztów. W przypadku realizacji projektu z przynajmniej jednym partnerem zagranicznym jest możliwość uzyskania dofinansowania z Ministerstwa w ramach programu „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane” do wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez wnioskodawcę na realizację projektu ze środków krajowych.

Łączna pula środków UE na projekty w konkursie wynosi 2 mln euro.

Okres trwania projektu: 12–18 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski należy przesłać na adres mailowy: ENV-LIFE-preparatory-projects@ec.europa.eu. Wszystkie dokumenty powinny być załączone w jednym zeskanowanym pliku.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie programu LIFE.

Składanie wniosków:
  • do COP: 03.11.2020
  • do KE (LIFE 2020): 13.11.2020