Osoby do kontaktu:

dr Aneta Milczarczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 89

NATO - Science for Peace and Security - Multi-Year Projects (MYPs)

Cel:

Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla współczesnych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa oraz budowanie partnerstw z partnerami z NATO i z krajów partnerskich.

Tematyka:

Wnioski powinny dotyczyć jednego lub więcej z poniższych kluczowych priorytetów SPS:

1. Facilitate mutually beneficial cooperation on issues of common interest, including international efforts to meet emerging security challenges:

 • Counter-Terrorism,
 • Energy Security,
 • Cyber Defence,
 • Defence against Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear (CBRN) Agents,
 • Environmental Security;

2. Enhance support for NATO-led operations and missions;

3. Enhance awareness of security developments including through early warning, with a view to preventing crises:

 • Security-related Advanced Technology,
 • Border and Port Security,
 • Mine and Unexploded Ordnance (UXO) Detection and Clearance,
 • Human and Social Aspects of Security related to NATO's Strategic Objectives;

4. Any project clearly linked to a threat to security not otherwise defined in these priorities may also be considered for funding under the SPS Programme. Such proposals will be examined for links to NATO’s Strategic Objectives (e.g. in the field of hybrid challenges).

Wnioskodawcy:

 Wnioski powinny być przygotowane wspólnie przez naukowców lub ekspertów z co najmniej jednego państwa członkowskiego NATO i jednego państwa partnerskiego.

Dofinansowanie:

do 350 tys. euro. Nie są finansowane wynagrodzenia i koszty pośrednie.

Okres trwania projektu: 24–36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski należy przesłać na adres mailowy: sps.applications@hq.nato.intmentioning

Szczegółowe informacje:

dostępne są na portalu NATO Science for Peace and Security.

Składanie wniosków:
 • do COP: 05.01.2021
 • do NATO SPS Programme: 15.01.2021